Verdens o-dag

wod-logo-color.jpg

Det internasjonale Orienteringsforbundet inviterer til Verdens orienteringsdag (World Orienteering Day) 11. mai 2016. Norsk Orientering er invitert til å delta. 

Målet med Verdens orienteringsdag er å gi flest mulig barn og unge i hele verden spennende og inspirerende orienteringsopplevelser og å gjøre idretten kjent for flere.

Norsk Orientering kan bidra ved at:
- skoler inviteres til å arrangere aktiviteter
- klubber arrangerer åpne lavterskelaktiviteter på ettermiddagen
- alle gjennomførte aktiviteter i Norsk Orientering hvor barn og unge deltar loggføres

Kontakt mot skoler
Klubber og lag oppfordres til å ta kontakt med barne- og ungdomsskoler om mulighet for samarbeid enten i form av en større aktivitet (skolesprint/o-challenge) eller ved å tilby et kart sammen med forslag til enkle kart- aktiviteter som skolen selv kan gjennomføre i en gymtime. NOF vil også informere alle skoler om Verdens orienteringsdag gjennom prosjektet Idrettsglede i skolen. Det vil gå ut direkte informasjon til alle grunnskoler i landet den 9. mars. Vi håper dette kan bidra til god kontakt mellom skole og klubb og ytterligere flere skolearrangement.     

Kart
Det grunnleggende for orienteringsaktivitet er et kart. Det er viktig at kartene som brukes er oppdaterte og enkle. For skolene vil et kart over skoleområdet være fint, gjerne med stor målestokk og tydelige detaljer.

Anbefalt aktivitet

  •  Lag 3-4 enkle orienteringssløyfer fra 500 – 1000 meter med 2-3 poster på hver sløyfe.

  • Legg postene på tydelige, gjenkjennelige detaljer.  En sløyfe pr kart. Deltakerne kan ta så mange sløyfer de ønsker. Flere sløyfer gir bedre spredning. 

  • For økt vanskegrad, kan alle poster kombineres til en løype.

    Tidtaking er ikke nødvendig, men det må være en form for postkvittering. Har dere mulighet, så er det spennende med bruk av Emit-brikker og elektronisk tidtaking.

Oppleggene som lages skal være tilpasset til alle, det vil si at det skal være mange nok poster som også personer med nedsatt funksjonsevne skal ha mulighet til å ta. Ta hensyn til underlag, framkommelighet, stigning og lengde. Dersom man har korte løyper/sløyfer må minimum én av disse være tilpasset slik at en person som bruker rullestol som fremkomstmiddel kan ta alle postene.

Eksempler og ideer:
Se eksempel fra Fjellbacka i Sverige blant dokumentene.

Eksempel 1

Eksempel 2

Eksempel 3

Nyhetsbrev 1

Nyhetsbrev 2

Nyhetsbrev 3

Se flere eksempler og ideer på

www.o-skolen.no.

www.aktivitetsbanken.no

 

Registrering
Aktivitetene skal registreres og målet er å få flere deltakere enn den tidligere verdensrekorden i antall som løper en orienteringsløype på en dag. Det betyr mer enn 250 000 deltakere. IOF vil lage et kart hvor man kan plotte inn sted for planlagte aktiviteter i forkant og rapportere antall med alder og kjønn i etterkant. Det er fortsatt en liten usikkerhet om det blir et Guinness Verdens rekordforsøk fordi det krever et kostnadskrevende kontrollregime. IOF vil komme tilbake til dette.

Lenke til IOF sitt nyhetsbrev: her

Tilbakemelding
Klubbene bes melde inn en kontaktperson til Vigdis Hobøl (se under).

Kontakt:
Fagkonsulent barn og ungdom: Lene Kinneberg, 932 64 756, lene.kinneberg@orientering.no

Fagkonsulent integrering: Lone K. Brochmann, M 970 82 377, lonekarin.brochmann@orientering.no

Koordinering: Vigdis Hobøl, 924 92 290, vigdis.hoboel@orientering.no

 

WOD-bilde 2-600.jpg

 

 

Hovedsponsorer