Ungdomskomiteen

Ungdomskomité Norsk Orientering (UNO) er en komité i Norges Orienteringsforbund med formål å arbeide for å beholde ungdom (13-25 år) i o-idretten som utøvere, trenere og ledere.

Komiteen ble opprettet i 2013 og består av 5 ungdommer som er valgt ut på bakgrunn av deres interesse rundt ungt lederengasjement. De ønsker å være en ressurs på veien mot Norsk Orienterings mål om 1 % av befolkningen som aktive o-løpere innen 2020.

 UNO har blant annet arrangert trenerleiren (Camp Unge Trenere) under O-landsleiren siden 2014, samt Nordisk ungdomslederleir ( 2NULL15) i Rauland under Junior-VM 2015.

Mål og arbeidsoppgaver i 2016:

-  Arrangere UNO sommeleir for ungdom over hovedløpsalder etter O-festivalen 2016
-  Arrangere Camp Unge Trenere på Konnerud samtidig med O-landsleiren 2016
-  Tettere oppfølging inn mot kretser

-  Være et talerør inn mot forbundet i saker som angår ungdom
-  Opprettholde driften av egen facebookside og instagramkontoen til Norsk Orientering. 

Komiteens medlemmer har innad i gruppen delt seg inn i forskjellige fokusområder; krets, arrangement og web/informasjon.

Rein Helle Mårdalen (leder + kontakt UNO sommerleir)
Ida Katrine Thoresen (nestleder)
Nora Skyttersæter Saugerud (sekretær + kontakt for trenere OLL 2016 + informasjon)
Jakob Kalvig Skogan (kretskontakt)
Guro Elisabeth Kolstad

Komiteen ønsker å komme i kontakt med deg som er mellom 13-25 år. Har du innspill, synspunkter eller andre ønsker knyttet til ungdom i Norsk Orientering, så send en mail til

UNOorientering@gmail.com  eller ta kontakt på tlf 980 77 151.

Følg oss på Facebook – UNO Ungdomskomite Norsk Orientering

Hovedsponsorer