Sport8Cup skiorientering

Sport8Cup i skiorientering 2015/2016 består av 7 delkonkurranser, hvor en regner de 5 beste løpene  i sammendraget.

Per november 2015 er status slik at det fremdeles kan tilkomme 2 løp i Sport8Cup utover vinteren, da vil i tilfelle også antall tellende løp økes. Detaljene rundt dette kommer vi tilbake til om det blir aktuelt.

I tillegg til konkurransene i Sport8Cup, er det også Hovedløp i skiorientering og NM-stafett i skiororientering lørdag 16.januar.

Oversikt over konkurransene i Sport8Cup 2015/2016

Hovedsponsorer