IT-hjelp

Det er en rekke IT-verktøy å forholde seg for klubber, kretser og forbund. Her er en oversikt over hvor du kan søke hjelp.


 

Ny nettside

Høsten 2015 skifter Norsk Orientering nettsideløsning og det vil naturlig nok bli en innkjøringsperiode på det nye systemet. Dette gjelder opplæring og hjelp til de som skal administrere siden i kretsene og sentralt, samt retting av feil som gjerne oppdages den første tiden.

Det ble gjennomført et kurs i administrasjon av den nye løsningen under kretsledermøtet fredag 16. oktober, men de som har ytterligere behov for hjelp kan ta kontakt med Ivar Haugen, ivar.haugen@orientering.no.

 

Eventor

Eventor er Norsk Orienterings terminlistesystem. All informasjon om Eventor er samlet på Eventor

 

Sportsadmin

Sportsadmin er Norsk Idretts database med oversikt over organisasjon og medlemskap. Alle klubber og kretser skal til enhver tid som et minimum holde holde organisasjonsdata oppdatert  (styre, adresser, med mer)

Linker: http://sportsadmin.no/

Alle spørsmål vedrørende Sportsadmin skal rettes til NIF-IT support. Se hovedside: https://itinfo.nif.no/Hovedside  

Sportsadmin support videoer som viser bruk av ulike funksjoner (Youtube) : http://www.youtube.com/user/nifsupport  

Hovedsponsorer