Terrengsperringer

 

Terrengsperringer i Norge i perioden 2016 - 2018 finner du via linken nedenfor. Dette er et dynamisk "dokument", og blir oppdatert med nye sperringer når det er tildelt nye "hovedarrangement".

Nedenfor ser du også reglene som gjelder for terrengsperringer.

Terrengsperringer

Hovedprinsipper for sperring av terreng til NM, uttakingsløp, Norgescup og O-Festivalen

Retningslinjer for terrengsperring er gitt av forbundsstyret.

Deltakere i eliteklasser:
Skogs konkurranser:

Aktuelt løpsterreng skal sperres for all orienteringstrening fra søknadstidspunkt.
Det er tillatt å ferdes på veier hele året og hoved skiløyper i vintersesongen, uten kart i sperre tiden.

Sprint konkurranser: (ny spesifisering)
Aktuelt løpsterreng skal sperres for all orienteringstrening fra søknadstidspunkt.
Det er kun tillatt å kjøre/sykle/gå gjennom området på hovedveier uten kart (definisjon på hovedveier skal gis for hvert arrangement).

Utøvere som bor eller går på skole i område må søke dispensasjon for å delta

Utover overstående gjelder følgende:
- Løpere som har trent jevnlig med kart eller vært løypeleggere i terrenget nærmere arrangementsdato enn de 2 årene før arrangements år, får ikke delta.
- Løpere som har drevet ordinær synfaring eller rentegning av kartet de siste 5 årene før arrangementsdato, får ikke delta.

Deltakere i Ungdoms- (13-16 år) og Veteranklasser (35 +)
Terrenget sperres for all orienteringstrening og ferdsel med kart siste sesong før arrangementsåret.

Det er tillatt å ferdes på veier og hovedskiløyper hele året uten kart i sperretiden.

Deltakere i yngre klasser og N-klasser
Det er ingen restriksjoner i for deltakelse i disse klassene.

Har du spørsmål ang. terrengsperring? Kontakt arrangementsansvarlig Jan Arild Johnsen (jan.arild.johnsen(at)orientering.no)

 

Hovedsponsorer