Kartregister

 

Norges Orienteringsforbund holder på å utarbeide et register over alle norske o-kart.

Dette arbeidet har pågått litt til og fra siden slutten av 1990-tallet.

I slutten av desember 2012 ble det lansert en Betaversjon, hvor kartpersoner og klubber rundt om i O-Norge ble invitert til å bidra med å legge inn sine kart.

Ambisjonen ved dette var å synliggjøre «O-kartregisteret», samt øke antallet registrerte kart med omriss. I tillegg er det ikke til å lege skjul på at vi også ser på dette som en god mulighet til å få tilbakemelding fra brukerne. Samtidig er det slik at denne Betaversjonen av O-kartregisteret er ment til å legge inn kart, og derfor i liten grad er tilrettelagt for søking og fremvisning/presentasjon.

Målsetningen på sikt er å få et oppdatert «O-kartregister» hvor alle nye kart er lagt inn.

Det kan nettopp du bidra med.

Link til innleggingsklienten finner du: her

Brukerveiledningen for hvordan en legger inn nye kart, og litt om hvordan en kan gjøre seg nytte av o-kartregisteret finner du: her

 

Kommentarer, ønsker, problemer angående O-kartregisteret, kan sendes til:

ivar.haugen(at)@orientering.no

eller

havard.tveite(at)nmbu.no

 

Mulige utvidelser/forbedringer:
Sortere kartene på fylker, utgivelsesår eller lignende, slik at visningen går raskere.

Inkludere mulighet for å legge inn ytterligere informasjon om kartene og rette opp feil. Særlig innlegging av e-postadresse for bestilling av kart (koblet til klubb) og innlegging av kartutsnitt hadde vært fint å knytte til O-kartregisteret.

Lage en kartside for hver o-klubb, der alle kartene med informasjon for klubben er listet opp, og man kan få se omriss/posisjon for hvert av kartene. Da vil klubbene få mulighet til å linke rett til «sin» side i o-kartregisteret.

Er det andre ting du savner i forhold til O-kartregisteret, kontakt Ivar Haugen,

ivar.haugen(at)orientering.no

 

Hovedsponsorer