Komiteer og utvalg

Norges Orienteringsforbund har valgkomite, kontrollkomite og fire faste fagutvalg.

Ytterlige komiteer eller fagutvalg opprettes ved behov og har varighet begrenset til mandatet gitt av forbundsstyret.

Doms- og apellutvalg er underlagt NIF.

 

Ski-o-utvalget
Leder: Jon Herman Ulvensøen, Hans Heyerdahls vei 15 3179 Åsgårdstrand 
Telefon mobil:  91391974
Epost:  jon@polight.com   

Medlemmer

Yngve Mobråthen, Hvitsteinveien 10, 3080 HOLMESTRAND 
Telefon hjemme:  33053657
Telefon mobil:  48152071
Epost:  yngve.mobrathen@sf-nett.no

 

Pre-o utvalget
Leder: Arne Ask, Sognaveien 5, 3404 Lier
E-post: arneask43@gmail.com
Telefon mobil: 454 46 573

Medlemmer
Ole-Johan Waaler, Porsgrunn OL
Thorunn Aa. Ovesen, Lardal OL
Egil Sønsterudbråten, Vallset/Stange OL
Grethe Skaaraas, Vallset/Stange OL

Varamedlemmer:
Liv Horntvedt, Lia IL
Geir Myhr Øien, Tynset IL

 

Sykkel-o utvalget
Leder: Ubesatt

 

Kartutvalget
Leder: Håvard Tveite, Kajaveien 24, 1430 ÅS 
Telefon hjemme:  64942218, Telefon arbeid:  64 96 54 83 
Epost:  havard.tveite@nmbu.no

Medlemmer
Ida Vår Kierulf Dirdal
Kristen Treekrem
Marianne Andersen
Helge Gisholt 

 

Valgkomite
Leder: Ivar Maalen
Telefon hjemme: 
Telefon mobil:  95887777
Epost: ivar.maalen@nmbu.no 

Medlemmer
Nestleder: Kjersti Rønning
Medlem: Torkel J. Knudsen Irgens

Varamedlemmer
Lars Fremstad
Kine Sofie Sandstad

Kontrollkomité
Leder: Øivind Holt: Båstadlundveien 46 C, 1781 HALDEN 
Telefon:  69182853, E-post: oivind.holt@gmail.com

Nestleder: Knut Edvard Helland
Medlem: Anne Marit Færden

Varamedlemmer
Torgeir Strand 
Elin Sjødin Drange


Regelgruppe
Regelgruppen er en arbeidsgruppe under forbundsstyret. Regelgruppen arbeider med saker knyttet til lover, regler og  forskrifter for å forberede dette for forbundsstyret.
 

Norsk Orientering har følgende representanter i Det Internasjonale Orienteringsforbundets (IOFs)  komitéer:

IOF Council
Visepresident

Astrid Waaler Kaas
Lillevannsveien 26, 0788 Oslo
Mobil: 414 07 447, E-post: astrid.waaler.kaas(a t)orienteering.org

Fot-o komitéen:
Medlem
Unni Strand Karlsen, Slevik Platå 51, 1621 Gressvik
Telefon hjemme: 69331541, Telefon arbeid: 6995890
Mobil: 478 53 892, E-post tar-kar@online.no

IT-komitéen:
Medlem
Henning Spjelkavik, Øvre Toppenhaug 110, 1353 Bærums Verk
Mobil:932 08 067 E-post: henning@spjelkavik.net

Kartkomitéen:
Leder
Håvard Tveite, Kajav. 24, 1430 Ås
Telefon hjemme: 64942218, Telefon arbeid: 64965483
E-post: havard.tveite@umb.no

Ski-o-komitéen:
Medlem
Eivind Tonna
Mobil: 920 19 807

E-post: eivind.tonna@orientering.no

Pre-o komitéen:

Ole-Johan Waaler
o-waale (at) online.no

Unni Strand Karslsen er i tillegg til å være medlem i fot-o komitéen også komitéens representant i regelkomitéen.

Hovedsponsorer