Medlemskap

Klubber som bedriver orienteringsvirksomhet er medlemmer av Norges Orienteringsforbund. Enkeltpersoner som ønsker medlemskap må ta kontakt med en klubb tilsluttet forbundet.

 

Alle idrettslag som organiserer orienteringsidrett og er medlem av NIF, har rett til å bli medlemmer av Norges Orienteringsforbund (NOF). Søknad om medlemskap sendes NOF via idrettskretsen. Utmelding skjer på samme måte.

Enkeltpersoner kan finne klubber i sitt område ved å gå under Lag i kretsen på nettsiden til sin lokale krets.

 

Hovedsponsorer