Utdanning for yngre ledere i Idretten

17.03.2016 Norges Orienteringsforbund

Er du mellom 19- 29 år og ønsker lederutdanning på idrettens premisser?

 

yngre_ledere.JPG

 

Norsk Orientering ønsker å satse på flere unge ledere i idretten og nå er det mulighet for engasjerte og motiverte unge mellom 19-29 år å søke «Utdanning for yngre ledere i idretten».

Kort fortalt er dette en lederutdanning der deltagerne får praktisk og teoretisk kompetanse om ledelse på organisasjonsnivå og på individnivå –  alt  på idrettens premisser. Studiet gir 20 studiepoeng er et samarbeid mellom Norges Idrettsforbund og Norges Idrettshøgskole. 

Så langt har åtte kull vært gjennom dette utdanningsløpet, og minst 90% av de som har gjennomført studiet har fått en form for lederoppgave i idretten.

Norsk Orientering har hatt flere fornøyde deltakere på studiet.  Inneværende år er Jostein Utstumo fra IK Grane i Arendal deltaker.

Han har vært kretsleder i Aust-Agder o-krets, og er godt fornøyd med den lærdommen han har fått med seg så langt på studiet.

 

- Det er et morsomt men også krevende studie der man får en god forståelse av norsk idrett både organisatorisk, operativt og politisk. Gjennom studiet får du en god forståelse av struktur, ulike roller og mennesketyper. Jeg har også lært mye om min egen posisjon og hvem jeg er i hierarkiet. Utdanningen holder et høyt faglig nivå og de fire fagsamlingene har vært meget interessante. Jeg vil absolutt anbefale studiet for andre, sier han.              

Ønsker du å vite mer?

Les vedlagt brosjyre og ta kontakt med ena.strandli@idrettsforbundet.no for ytterligere informasjon

Brosjyre

Søknadsfrist 15. april