Kretsstyret

Styret i Akershus og Oslo o-krets for 2016 består av 6 personer, kretsleder, nestleder og ledere for de fire rådene i kretsen. Du ser dem presentert nedenfor, men det er også en person ansatt på kretskontoret.

 

 

KRETSKONTORET:

 

Postadresse:

Postboks 5000
0840 Oslo

Besøksadresse:

Sognsveien 73 L, 0840 Oslo

E-post:

akershus.oslo@orientering.no

 

 

Bankgiro:

1286.52.49096  og1503.09.92730

 

 

Fagkonsulent:

Dag Kolberg, mobil: 934 83 165
e-post dag.kolberg@orientering.no

 

 

 

unnamed file

 

 

Kretsleder:
Ivar Maalen, Ås-NMBU orientering

Amundsvei 22, 1406 Ski
M 95887777
ivar.maalen@nmbu.no

 

Nestleder:
Arne Tesli, IL Koll
 
Langmyrgrenda 37D, 0861 Oslo
M 90028484
arne.tesli@nibr.no

 

Leder av Rekrutterings- og utdanningsrådet RUR:
Ida Arnesen Tiltnes, IL Tyrving

Homans vei 1B, 1365 Blommenholm,
M 93435564, 
iatiltnes@gmail.com

Leder av Trenings- og uttaksrådet (TUR):
Rune Scheele, Nydalens SK

Øvre Langåsvei 3, 0880 Oslo
M 95120231, runescheele@gmail.com

 

Leder av Teknisk råd (TEK):
Grete Berntsen, Måren OK

Blåbærstien 34M  1450 Nesoddtangen
M 93667499 grbernt@online.no

 

Leder av Anleggsrådet:
Martin Veastad, Nittedal OL

Myrlia 15, 1481 Hagan
M 90044431 mveastad@online.no