Kretstreninger

Klubbsammarbeidsprosjektet for junior og senior i kretsen
Hovedmålet er å skape et attraktivt trenings- og konkurransemiljø i kretsen gjennom samarbeid om treningerog aktiviteter på tvers av klubbene.
Inspirere juniorer og seniorer i klubbene til å fortsette med orientering gjennom å være en del av et større miljø i kretsen.
Gjøre AOOK til en attraktiv og ledende orienteringsregion og med det å beholde og rekruttere junior- og seniorløpere til klubbene i kretsen.

Kretsen i samarbeid med klubbene har ansatt Eivind Tonna som trener/koordinator i 2016. Prosjektet har en kostnadsramme på kr 80000,- hvor kretsen betaler halvparten og klubbene som deltar betaler halvparten.

Program for perioden desember 2015 til april 2016

Åpne treninger:

Klubbene oppfordres til å legge  legge ut o-tekniske treninger som står ute over en lengre periode (minst to uker).

Det legger opp til to perioder med åpne treninger: En periode fram til midten av sommerferien, og en periode fra midten av sommerferien. Dette vil administreres av treningskoordinator.

Gratis for løpere fra de klubber som bidrar i kretssamarbeidet i AOOK.

Åpne treninger for 2016 vil du finne (kommer her)