Tur-o - Grønne turer

 

TurOrientering - Grønne turer! Dette er et av Norsk Orienterings store prosjekt.

Vi skali vise at TurOrientering er en motiverende måte å drive fysisk aktivitet på. Med god tilrettelegging av riktig nivå, tilgjengelighet og brukervennlighet for nye grupper vil TurOrientering og Grønne turer komme på kartet over god folkehelseaktivitet!

Grønne turer er en god måte å starte på for dem som ikke har prøvd orientering før. Enkle poster og turer i nærmiljøet skal skape trygghet og opplevelser.

Vi håper hele o-Norge blir med på å gjøre Grønne turer og TurOrientering til en allment kjent og populær aktivitet over hele landet!

Les mer og få råd og tips i dokumentene under:

MÅL FOR PROSJEKTET GRØNNE TURER

  HVA ER EN «GRØNN TUR»?

NB! Riktig nivå er et krav.

HVA ER EN FRISKLIVSSENTRAL?

 

HVORDAN KOMME I GANG?

Kart, poster, registrering

FRISKLIVSSENTRAL, MEN IKKE O-KART?
Hvis klubben ikke har orienteringskart over sentrumsområdet, området rundt Frisklivssentralen eller der det egner seg å lage Grønne turer, anbefaler vi å bruke flyfoto, ;gatekart eller liknende som kan printes ut fra Google, Gule Sider, FINN eller liknende. Flyfoto er en fin introduksjon til kart!

Eksempel flyfoto

FELLESTURER, GRUPPETURER

 

MARKEDSFØRING

 

Flyer 1

Flyer 2

Flyer 3

 

PREMIERING OG AVSLUTNINGER

 

NYTTIGE LINKER

 

Påmelding

 

AVTALE mellom Frisklivssentralen og klubben

Avtaleutkastet er i word-format, slik at klubben selv kan redigere teksten med de punktene de selv vil ha med i avtalen.

Når avtalen er underskrevet, sendes kopi til prosjektleder.

 

Hovedsponsorer