OCAD-løypetegning

Vinteren 2015 tilbys nye kurs i løypetegning med OCAD. Kurset gir nyttige tips og lure triks til alle som skal tegne løyper i OCAD. Det blir både kurs på grunnleggende  og på viderekommende nivå.  

 

Norges Orienteringsforbund  vil inviterer til kurs i løypetegning med OCAD etter følgende tidsramme og innhold.
 

Tidsramme : 4 timer undervisning (teori) og 2 timer praksis ( etterarbeid)
Målgruppe: Kurset gir nyttige tips og lure triks til alle som skal tegne løyper i OCAD. Det kan være dem som skal tegne løyper til skole-o, begynnerløyper, tur-o etc.

Kurset tar for seg:
• Grundig innføring i OCADs funksjoner for å tegne løyper
• Oppstart av nytt løypetegningsprosjekt
• Tegnetriks for raskere bruk av OCAD-løypetegning og alternativer til bruk av OCAD i løypetegning
• Lærerike oppgaver
– Ta gjerne med egne kart med løype for konstruktive innspill fra instruktør og erfaringsutveksling med de øvrige deltakerne.

Materiell til kurs
Eget kurshefte med oppgaver er utarbeidet til kurset.
Teknisk utstyr:
Medbrakt PC med OCAD 9, 10 eller 11 installert.

Etterarbeid/praksis:
I etterkant av kurset skal hver enkelt deltaker sette opp sitt eget løypeleggingsprosjekt klar til løypetrykking.

Instruktør:
Ida Vår Kierulf Dirdal

Spørsmål:
Ivar Haugen: ivar.haugen(at)orientering.no, mobil 975 09 102

 

Hovedsponsorer