«Orienteringsglede for alle – rekruttere og beholde»

18.03.2016 Norges Orienteringsforbund

Ny brosjyre med eksempler på morsomme aktiviteter for barne- og ungdomstrening.

«Orienteringsglede for alle – rekruttere og beholde»  

Slik lyder tittelen på en ny brosjyre som nettopp er ferdigstilt fra Orienteringsforbundet.

I brosjyren beskrives en modell for enkel, morsom og effektiv aktivitet og trening med vektlegging på det gode klubbtreningsmiljøet. Det er spesielt fokus på aldersgruppene barn (8–12 år) og ungdom (13–16 år).

Modellen er basert på erfaringer fra Norges Orienteringsforbund sin rekrutteringsturne i perioden 2012–2015, og innspill fra klubber med gode erfaringer og «suksess» i arbeidet med å bli flere orienteringsløpere.

 

Vekke nysgjerrighet og interesse
Det første møte med orientering kan være avgjørende for en videre fortsettelse med aktiviteten. Med god tilrettelegging og tilpassing for ulike målgrupper har orientering alle muligheter i seg til å gi spennende og magiske opplevelser.

I brosjyren vises en kortfattet oversikt på suksessfaktorer, foreldremedvirkning, trenerrollen og klubbens betydning i arbeidet med å rekruttere og ivareta medlemmene.

Brosjyren kan leses og lastes ned i pdf format HER

 

Vi har laget ferdig trykt brosjyre i god trykke- og papirkvalitet, 12 sider i hendig A5 format. Den kan bestilles fra www.idrettsbutikken.no rett etter påske.