Oppstartsmidler til aktivitet i «nye» områder!

18.03.2016 Norges Orienteringsforbund

Mulighet til å søke midler - innen 1. april - for nystartede og revitaliserte klubber.

 

I forbindelse med «Strategi 2020» og arbeidet for økt rekruttering, har Forbundsstyret vedtatt å sette av 200 000,- i 2016 til oppstartsmidler for aktivitet i nye områder, såkalte «hvite flekker».

 

Helt konkret handler det om områder der det er lite/ingen orientering i dag, eller områder som tidligere har hatt orienteringsaktivitet, men som i dag ligger brakk. 

 

Nystartede og revitaliserte klubber kan søke om inntil 20 000,-.

 

Kretser kan søke om inntil 60 000,- for større prosjekter.

Søknadsfrist er 1. april 2016.

 

Søknadsskjema: PDF-formatword-format

 

 

Les mer