Gi flyktninger mulighet til å oppleve idrettsglede!

07.03.2016 Norges Orienteringsforbund

Søk om midler fra flyktningfondet innen 13. mars, for positive tiltak i lokalsamfunnet.

 

Nå om dagen er det er stor interesse fra Idrettslag som ønsker å bruke idrett som verktøy for å integrere flyktninger.

Her kan også o-klubber bidra med Stolpejakt, tur-o eller nybegynnertiltak.

Som en ekstra motiverende dytt i ryggen åpnet Norges idrettsforbund i februar opp for nye søknader til NIFs flyktningfond etter at Den internasjonale olympiske komité, Gjensidigestiftelsen og Kulturdepartementet økte potten til NIFs flyktningfond med over 3 millioner kroner.

Målet med fondet er å gi en meningsfull opplevelse gjennom idrett som aktivitet på mottak for asylsøkende, rekruttere flere medlemmer med minoritetsbakgrunn til idrettslagene som utøvere, trenere og ledere og ikke minst inspirere til inkluderende idrettslag.

Det er fortsatt mulig å søke om penger fra NIFs flyktningfond.

13. mars går søknadsfristen ut.

Alle idrettslag som ønsker å sette i gang ulike tiltak for flyktninger kan søke om inntil 25.000 kroner til idrettsaktivitet i mottak eller inkludering i idrettslaget.

For idrettslag:

Alle ordinære idrettslag bortsett fra fotballklubber søker her.
 

Les mer