Vegetasjon, dyreliv og grunneier

Alle arrangører av orienteringsaktivitet skal planlegge og gjennomføre arrangementer med minst mulig skade på naturmiljøet med sitt plante- og dyreliv.

 

Alle arrangører har derfor plikt til å forholde seg til retningslinjer som bestemmer hvordan o-idretten kan drives og utvikles ut fra hensyn til naturmiljø, rettighetshavere og utøvere.

 

Retningslinjene finner du i dokumentarkivet til høyre.

 

Retningslinjer for o-idrettens forhold til naturmiljø og rettighetshavere VGD

Lover om ferdsel i utmark, friluft med mer

 

VDG-avtalen fra 1989 til utskrift PDF

VDG-avtalen fra 1989 til utskrift word

VDG-avtalen med avtaleparter