NIFs e-kurs trenerløypa

Hovedsponsorer

NIF har utviklet en nettbasert læringsportal der fellesidrettslige temaer blir presentert som e-læringsmoduler. Modulene vil svare på kompetansekrav definert i Trenerløypa.

 

E-læringskursene som ligger på NIFs kursportal finner du her:  http://kurs.idrett.no/

 

Tilgjengelige E-læringskurs ( fra 2013-) knyttet til trener 1 nivå i Trenerløypa :
- Aldersrelatert trening (ca 3t)
- Idrett for funksjonshemmede (ca 2t)
- Idrett uten skader (ca 2t)
- Barneidrettens verdigrunnlag (ca 2t)
- Trenerrollen (ca 4t)

  
Det vil i løpet av 2014 bli lansert moduler knyttet til trener 2 nivå.