Trener 3

Hovedsponsorer

Nye Trener 3 er under utarbeiding og skal etter planen bli klart høsten 2013.
Kurset vil rette seg mot trenere på junior og seniornivå og vil ha et utviklings- og prestasjonsfokus.

 

Mål: Trener-3 kurset skal gjøre treneren i stand til å kunne analysere, reflektere å benytte praksis og teori som er relevant for optimal prestasjonsutvikling for morgendagens toppidrettsutøvere. 

Kurset vil bygge videre på trener 2 og vil inneholde både generelle idrettsfaglige emner og o-spesifikke emner.  Totalt timetall vil være 90 timer. I tillegg kommer 90 timer praksis.


O-forbundet arrangerer trener 3 kurs fra høsten 2013. Oppstarthelg 25.-27. oktober på Olympiatoppen i Oslo. 2 resterende kurshelger arrangeres i 2014.

 

Trener 3 kursplan