Klubbutvikling

Hovedsponsorer

Levende klubber er bærebjelken i Norsk Orientering. Forbundet kan bidra til å hjelpe din klubb til å sikre vekst å utvikling.

 

Klubbhjulet_ny.jpg

 

Klubbutvikling er alle tiltak som bidrar til å føre o-klubben fra dagens situasjon til en fremtidig ønsket situasjon. Ønsker din klubb hjelp til å starte en utviklingsprosess,  kan en klubbveiledere hjelpe dere i gang.

Tilbudet er gratis for o-klubbene!

Starten på en klubbutviklingsprosess består av to trinn:

 

1. Startmøte
En god begynnelse for klubben er å samle medlemmene til en klubbutviklingskveld.

Klubben får besøk av en skolert veileder (klubbguide) som legger opp til gjennomføring av en utviklingsprosess som helt konkret kartlegger hva klubben må ta tak i. Den skal ende opp i en handlingsplan.

Status - hvor står o-klubben idag?

Definere klubbens innsatsområder og lage framdriftsplaner

Synliggjøre utdanningstilbud fra krets og særforbund

 

2. Oppfølgingsmøte

Evaluering av gjennomførte tiltak

Definere nye behov og ønsker

Revitalisere planer/legge nye fremdriftsplaner

 

Intressert; Ta kontakt med Lene Kinneberg (lene.kinneberg@orientering.no)

For mer informasjon om videre prosesser i klubbutvikling, bl.a. klubbens virksomhetsplan , se NIFs temasider om  klubbutvikling , her.