Sør-Trøndelag

STOKs prestasjonspris ble delt ut på kretstinget 29. februar 2016. Totalt fikk 12 løpere pris og disse er listet under. På bildet ser vi fra venstre Emma Arnesen, Ragnhild Eide og Jonas Madslien Bakken som er tre av prisvinnerene.

03.03.2016