Rogaland

Velkommen til Rogaland Orienteringskrets

Rogaland Orienteringskrets ble stiftet 22. mai 1947 og omfatter 20 klubber/lag.

Rogaland O-krets (ROK) har som formål å arbeide for o-kretsens utvikling og fremme samarbeid mellom de lag som driver o-idrett innen kretsens grenser.