Kart

 

Orienteringskart gis ut av de lokale orienteringsklubbene. Det foreligger per i dag cirka 3.000 orienteringskart av ulik størrelse og målestokk rundt i Norge, og rundt byer og tettsteder er ofte store deler av skogsområdene kartlagt. Kartene er svært detaljerte, og de fleste oppdateres jevnlig. Høydekurver, stup og stein, myrsystem, bekker, stier, bebyggelse mv. er nøye synfart i terrenget, som regel på basis av spesialutarbeidede fotogrammetriske grunnlag.

 

Ansvar for kart i Buskerud o-krets er teknisk råd ved David Løver
dloe@online.no tlf 918 25 285

Les mer på Norsk Orienterings hjemmesider.

 

 

Kartanmeldingsskjema kan du laste ned her: 
Kartanmeldingsskjema